วันพุธ, กรกฎาคม 17, 2024

บิลค่าไฟฟ้า บอกอะไรบ้าง?

บิลค่าไฟฟ้า บอกอะไรบ้าง?
หลังจากมีข่าวประกาศจะขึ้นค่าไฟในช่วงปีหน้านี้ เป็น 4.68 บาท/หน่วย!
แต่นอกจากค่าไฟที่ขึ้นแล้ว อยากชวนทุกคนมารู้จักกับรายละเอียดที่แสดงอยู่บนบิลค่าไฟของเรากันค่ะ

🟨 ค่าพลังงานไฟฟ้า คือ ค่าเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า และค่าซื้อไฟฟ้าของ กฟผ. รวมทั้งนโยบายภาครัฐ เช่น ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่เปลี่ยนแปลงจากค่าไฟฟ้าฐาน

🟨 ค่าบริการรายเดือน คือ ต้นทุนในการอ่านหน่วยและจดหน่วย การจัดทำและส่งบิลค่าไฟฟ้า ระบบชำระเงินค่าไฟฟ้า และบริการลูกค้า

🟨 ค่า Ft คือ ค่าเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า และค่าซื้อไฟฟ้าของ กฟผ. รวมทั้งนโยบายภาครัฐ เช่น ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่เปลี่ยนแปลงจากค่าไฟฟ้าฐาน

🟨 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ที่ประชาชนต้องชำระตามกฎหมาย