วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024

ติดต่อเรา

นางสาวสุมลทา  วงษา
(นักวิชาการศึกษา)
sumontha.w@mail.rmutk.ac.th
โทร. 1626

นางสาวนงลักษณ์   โพธิ์มณี
(เจ้าหน้าที่งานแนะแนว)
nongluk.p@mail.rmutk.ac.th
โทร. 1633

อาคาร 37 กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เลขที่ 2  ถนนนางลิ้นจี่  แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร  กรุงเทพฯ  10120