วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024

ขอเชิญร่วมรับชมถ่ายทอดสดงานเสวนาถอดรหัสจดหมายเหตุเทคนิคกรุงเทพฯ

ถ่ายทอดสดงานเสวนาถอดรหัสจดหมายเหตุเทคนิคกรุงเทพฯ

ในวันเสาร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.

ณ หอประชุมใหญ่ อาคารสำนักงานอธิการบดี (ตึกกลาง)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

>> คลิกที่นี่เพื่อเข้ารับชม <<