วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 18, 2024

แจ้งเลื่อนกำหนดทำจิตอาสา “พับใบฎีกา – ซองกฐิน” เลื่อนเป็น วันที่ 12 – 13 ก.ย. 66

แจ้งเลื่อนกำหนดทำจิตอาสา "พับใบฎีกา - ซองกฐิน"
เลื่อนเป็น วันที่ 12 - 13 ก.ย. 66