วันพุธ, กรกฎาคม 17, 2024

ประกาศรับสมัครงาน (ด่วนมาก) บริษัทบูโร เวอริทัส คอนซูเมอร์ โปรดัคส์เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด (BV)

ประกาศรับสมัครงาน (ด่วนมาก)
บริษัทบูโร เวอริทัส คอนซูเมอร์ โปรดัคส์เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด (BV) ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการตรวจสอบคุณภาพสินค้าส่งออก ต้องการรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และทดสอบคุณภาพสิ่งทอ จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

• สำเร็จการศึกษา หรือกำลังสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีเกี่ยวข้องกับสิ่งทอ เคมีสิ่งทอ หรือเครื่องนุ่งห่ม เทคโนโลยีเสื้อผ้า
• ผ่านการศึกษาในรายวิชาเกี่ยวกับการวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพสิ่งทอ หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับการทดสอบ Dimensional stability จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• เพศหญิง

ถ้าท่านสนใจส่ง CV หรือติดต่อ: คุณศรัณรัช พิมพ์พา
เบอร์โทร 09-7360471 Email: Sarunrach.Pimpa@th.bureauveritas.com
ที่อยู่: เลขที่ 383 ซอยศูนย์วิจัย 4 (พระราม 9 ซอย 13) ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310