วันพุธ, กรกฎาคม 17, 2024

แจ้งข่าว สำหรับนักศึกษา กยศ. ที่เข้าร่วมโครงการ Move For The Planet

แจ้งข่าว สำหรับนักศึกษา กยศ. ที่เข้าร่วมโครงการ Move For The Planet ออกกำลังกายโดยใช้ Adidas Running Application แล้ว
.
สามารถรับเอกสารเก็บชั่วโมงจิตอาสา ได้แล้ว ที่กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 37 ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 20 - 23 มิถุนายน 2566 (ในเวลา 09.00 - 16.30 น.) #หากเลยวันที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับชั่วโมงจิตอาสานี้
.
โดยให้นักศึกษา แคปภาพหน้าจอ ให้ติดชื่อของนักศึกษา และชั่วโมงที่ทำกิจกรรม โดยนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อรับเอกสารจิตอาสา
.
เงื่อนไขการรับชั่วโมงจิตอาสา :
- ออกกำลังกาย 10 นาที = 1 ครั้ง
- ออกกำลังกาย 5 ครั้ง = 1 ชม.
- หรือ นับเป็นชั่วโมงรวม เพื่อรับชั่วโมงจิตอาสา