วันพุธ, กรกฎาคม 17, 2024

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เชิญชวน นิสิต/นักศึกษา ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดแผนธุรกิจ

ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ นิสิต/นักศึกษา

ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อชิงรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

ในรูปแบบทีม จำนวน 3-5 คน สมัครได้ตั้งแต่วันนี้-25 ธันวาคม 2566

ตาม QR code