วันพุธ, กรกฎาคม 17, 2024

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ สืบสานอัตลักษณ์ 4 ราชธานีศรีแผ่นดิน

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
จัดโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ สืบสานอัตลักษณ์ 4 ราชธานีศรีแผ่นดิน
ในระหว่างวันพุธที่ 26 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน "นักเรียน นิสิตและนักศึกษา" เข้าร่วมการประกวด ดังนี้
1. กิจกรรมประกวดแผนธุรกิจท่องเที่ยว 4 ราชธานี
2. กิจกรรมประกวดการออกแบบแฟชั่นประยุกต์การแต่งกาย 4 ราชธานี
3. กิจกรรมประกวดการขับร้องเพลงลูกกรุง
4. กิจกรรมประกวดภาพถ่าย 4 ราชธานี
5. กิจกรรมประกวดสื่อผ่าน TikTok หัวข้อ 4 ราชธานี
โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดัง Link : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0RiEB4hHjd1C7Hr4gHeKJMtrxvuvyQ6q3XxFVqu9EFYH13dgVYxkdWZgvxokYTL5sl&id=100069860254999