วันพุธ, กรกฎาคม 17, 2024

ขอแจ้งเลื่อนการจัดอบรมหัวข้อ “ทำ Portfolio ง่ายๆ ด้วย Pages ครั้งที่ 2”

ขอแจ้งเลื่อนการจัดอบรมหัวข้อ "ทำ Portfolio ง่ายๆ ด้วย Pages ครั้งที่ 2"

แจ้งนักศึกษา ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมโครงการ Become The Power User ในวันที่ 30 สิงหาคน
หัวข้อ "ทำ Portfolio ง่ายๆ ด้วย Pages ครั้งที่ 2"
.
ขอแจ้งเลื่อนการจัดอบรมไปเป็น วันที่ 31 สิงหาคม 2566
และหากนักศึกษาสนใจเข้าร่วมอบรมเพิ่ม สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้โดย Scan QR Code ได้เลย
.
นักศึกษา กยศ. ที่เข้าร่วม จะได้รับชั่วโมงจิตอาสา ครั้งละ 2 ชม.
รายละเอียดต่างๆ อยู่ใน QR Code