วันพุธ, กรกฎาคม 17, 2024

ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 ในเวลา 07.00 น.
ณ ลานโถง อาคาร 7 พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ