วันพุธ, กรกฎาคม 17, 2024

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมตอบแบบสอบถาม

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมตอบแบบสอบถาม
1. ความพึงพอใจการให้บริการกองพัฒนานักศึกษา
2. แบบสอบถามเบื้องต้นโรคซึมเศร้า
และสามารถดูสรุปผลในภาพรวม ได้ที่
https://guidance.rmutk.ac.th/satisfaction-form/ (ความพึงพอใจการให้บริการกองพัฒนานักศึกษา)
https://guidance.rmutk.ac.th/depression/ (แบบสอบถามเบื้องต้นโรคซึมเศร้า)